Ansedel Malcolm Jacobsson

1848-1929

Fotograf.
Född 1848-09-30 i Tanums kyrkoområde (O). [1]
Död 1929-01-24 i Lysekil (O). [2]
Malcolm Jacobsson.
Född 1848-09-30 i Tanums kyrkoområde (O). [1]
Död 1929-01-24 i Lysekil (O). [2]
Fotograf.

f Johannes ( el. Johan) Jakob Andreasson.
Född 1816-09-20 i Tanums kyrkoområde (O). [3]
Död 1886-06-27 i Lysekil (O). [4]
Bonde och tegelbruksägare.


ff Andreas Jönsson.
Född 1779-02-17 i Tanums kyrkoområde (O). [5]
Död 1861-02-02 i Tanums kyrkoområde (O). [6]
Jordbrukare och god smed.


fff Jöns Björnsson.
Född 1746-08-22 i Tanums kyrkoområde (O). [7]
Död 1830-03-31 i Tanums kyrkoområde (O). [8]
Jordbrukare och kvarnägare.


ffm Maria Margaretha Kock.
Född 1758-11-10 i Göteborg. [9]
Död 1838-02-21 i Tanums kyrkoområde (O). [10]


fm Christina (Kristina) Jacobsdotter.
Född 1789-04-12 i Tanums kyrkoområde (O). [11]
Död 1825-10-02 i Tanums kyrkoområde (O). [11]


fmf Jacob Johansson.
Född 1756-06-11 i Tanums kyrkoområde (O). [12]
Död 1814-05-22 i Tanums kyrkoområde (O). [12]


fmm Hellena Pettersdotter.
Född 1762-06-05 i Tanums kyrkoområde (O). [11]
Död 1828-08-07 i Tanums kyrkoområde (O). [13]


m Johanna Lena Jacobsson.
Född 1820-07-07 i Tanums kyrkoområde (O). [14]
Död 1858-11-03 i Tanums kyrkoområde (O). [15]


mf Jacob Olsson.
Född 1750-01-19 i Tanums kyrkoområde (O). [16]
Död 1824-01-15 i Tanums kyrkoområde (O). [17]

 
 

mm Helena Eliasdotter.
Född 1790-04-20 i Tanums kyrkoområde (O). [18]
Död 1854-02-24 i Tanums kyrkoområde (O). [19]


mmf Elias Johansson.
Född 1745-05-01 i Tanums kyrkoområde (O). [20]mmm Christina Ericsdotter.
Född 1747-08-12 i Tanums kyrkoområde (O). [21]Levnadsbeskrivning

Inflyttad 11/11 1874.
Fossumstorp, Fossum,Tanum sn
Faddrar: Olof Johansson och An. Christ. Alexandersdotter i Fossumstorp.
Flyttat till Lysekil 1874-11-15
Skolan var dålig och frivillig. Kunskaperna blev ringa. Malcolm började efter inträdesprov, som
gick mycket bra, på Chalmerska skolan i Göteborg september 1868. Så blev det missväxt och
han kunde inte återvända till skolan efter jullovet.
Reste till Strömstad och lärde fotografiyrket hos fotograf Andrée.
Byggde Kungsgatan 5 Lysekil där han hade atelje och bostad.
Byggde nytt efter branden 1912. De flyttade till Kungsgatan 12A i Lysekil.
(mammas skolböcker är stämplade kungsgatan 5)

född 29/9 1848 (30/9 enl kyrkböcker på nätet)
Några få ord om min egen saga

Under min skoltid 1850-60 var folkskolan jämförd med nutidens - högst primitiv och förenad
med många brister. Skolan var den tiden frivillig, och det ansågs att barnen hade annat att
göra än att gå i skolan.
*Kunskaperna blevo derför ringa, varför en inre längtan alltid manade mig till att
genom sjelfstudier söka avhjälpa dessa brister. Men några passande böcker stod sällan till
buds. En apotekare hjälpte mig något och rådde mig att ingå vid Chalmerska skolan i
Göteborg. Dock var det rektor Hans Holmlin som blev min hjälpande hand. Hans föräldrar
bodde nära mitt hem, men själv gick han då vid latinläroverket i Göteborg.
*I september månaf 1868 blev jag inskriven vid Chalmers efter avlagt inträdesprov
som gick mycket bra. Efter tre månader reste jag hem under julferien, men kunde då icke få
fortsätta skolan på grund av ekonomiska förhållanden. Under åren 1867 - 68 inträffade en
svår missväxt, som tillintetgjorde alla möjligheter för att kunna få fortsätta skolan.
*Därefter reste jag till Strömstad och hos fotograf Andrée lärde jag mig fotografiyrket,
vilket alltså blev mitt livs verksamhet och mål.
**Malcolm.


Mina fäder ha alla varit jordbrukare, men bredvid detta ha alla egnat sig åt någon bisyssla så
t.ex. var min farfars far kvarnegare, min farfar var god smed och min fader tegelbruksegare
o.s.v.
*Den äldst kända av mina fäder var Jöns Björnson från Ulvesked i Tanums socken.
Han egde gården Sör Fossum med dess vattenfall och kvarn under senare delen av
1700-talet.
*Dennes son Andreas förvärvade gården Fossumtorp belägen nära intill och strax
norr om föräldrahemmet.
*Densammes tre söner, Jacob, Johan och Thomas uppförde det tegelbruk vars
rörelse fortgick under en lång följd av år, men tillfölje en ny fördelning av egendomen år 1852
måste tegelbruket flyttas och blev då nedlagt. Gårdsnamnet Fossum har kommit av vattenfallet
som kallades foss. Då det till egendomen var stora områden utmark så måste den fördelas
till norr- och sör fossum smt fossumstorp. Å sistnämnda egendom har mina fäder och
synnerligast min fader nedlagt och utfört stora odlingsföretag varigenom han förvandlade
vildmarken till åkerjord. På honom kan skaldens ord tillämpas att "den som odlar obruten mark
giver sitt land en gåva".
*Min fader övertog fädernegården Fossumstorp i början av år 1840 och ingick
äktenskap med Johanna Lena Jacobsdotter - namnet stod inte i släktskap till min fader - från
norr Fossum, alltså ifrån närmaste granngård, de voro alltså barndomskamrater.
*Bredvid jordbruket sysslade min fader mycket med boutredningar och auktioner.
Han var dessutom nämndeman under en lång följd av år.
*Alla mina fäder ha varit sina egna arbetsgivare. Ingen har varit tjänare.
*Jag tänkte en gång att i likhet med nutida sed taga mig ett tillnamn och då Fossum
var mina fäders centrala hembyggd så borde namnet vara Nidfors eller Forselius.
*Min farbror Johan flyttade till Norrige där han hade som specialitet att uppföra
grundmurar till byggnader.
*Min farbror Thomas var brännmästare vid tegelbruket men sedan det upphörde,
anlade han bränneri för tillverkning av brännvin vilket upphörde år 1856 tillfölje ny lag som
förbjöd alla hembränning. Därefter flyttade han till Dalsland, där han hade tegelbruk i åtskilliga
år.
**Lysekil - Kungsgatan 5
** Malcolm Jacobson


**Avskrivet den 12/6 1940
***Olof Cristborn

**Och denna avskrift avskriven den 8/10 2005
***Ingrid Rynefors

Gifte och barnGift 1880-11-26 i Kville (O) [22] Louise (Lovisa) Matilda Lindström. Född 1853-11-26 i Fjällbacka kbfd (O).
Död 1932-08-17 i Lysekil (O).

Anna Theresia Jacobson. Född 1881-12-09 i Lysekil (O). [23]
Död 1940-04-23 i Lysekil (O). [23]

Ellen Amalia Jacobsson. Född 1883-05-17 i Lysekil (O). [24]
Död 1966-04-25 i Lysekil (O). [25]

Rut Johanna Jacobsson. Född 1887-05-21 i Lysekil (O). [26]

Sven Torsten Gunnar Jacobsson. Född 1892-08-21 i Lysekil (O). [27]
Källor

 1. Släktanteckningar m.m.
 2. Släktanteckningar
 3. Släktanteckningar m.m. C:4 s 145
 4. A1:41 s 140
 5. Kyrkböcker på Internet, Tanum, släktanteckningar,C:3 GID 954.79.103500
 6. Kyrkböcker på Internet, Tanum, släktanteckningar
 7. C:1 GID 954.77.35800, släktdata
 8. Kyrkböcker på Internet
 9. släktanteckningar, http://www.tjocka.nu/heritage/i456.htm Carl-Gustav Dahlin
 10. Kyrkböcker på Internet, Carl-Gustav Dahlin
 11. Släktdata, Carl-Gustav Dahlin
 12. Carl-Gustav Dahlin släktdata
 13. Carl-Gustav Dahlin, släktdata
 14. C:4 s 215
 15. C:5 s 145
 16. A1:13 s 257
 17. Släktdata, C:4 s 573
 18. A1:13 s 257, släktdata, C:3 s. 479
 19. Släktdata
 20. hfl A1:1,2,4, C:1 s 618
 21. A1:4, A1:7, släktdata
 22. Disbyt
 23. 1890 o 1900 års bef. släktanteckningar
 24. Sv. bef. 1900, Olof Christborn
 25. Dödboken
 26. SV bef 1900, O. Christborn
 27. sv bef 1900
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2013-04-10 med hjälp av Disgen version 8.2d.